Iedereen kent wel mensen in zijn of haar omgeving die zijn gescheiden. We kennen allemaal de verhalen. Het klinkt best eenvoudig; afspraken maken over de verdeling van de boedel en hoe om te gaan met de kinderen. Maar zo eenvoudig is het niet. In tijden waarin de emoties hoog oplopen is het niet altijd gemakkelijk om tot afspraken te komen. Jouw belangen kunnen anders zijn dan die van je partner. Door het inschakelen van een mediator kun je in gezamenlijk overleg tot afspraken komen. De mediator begeleid jullie in het proces en zorgt ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen. Ook wanneer het wat stroever loopt zal de mediator jullie helpen door te bemiddelen en behoeftes en belangen boven water te krijgen.

Vermogensopstelling

Een van de onderwerpen bij de scheiding is de vermogensopstelling. Een vermogensopstelling is een opsomming van alle bezittingen en schulden. Dit gaat om alle roerende en onroerende zaken die een waarde vertegenwoordigen. Hierin worden dus het huis, de auto, boot en caravan opgenomen. Maar ook bankrekeningen, de hypotheek en kapitaalverzekeringen. Kapitaalverzekeringen kunnen gekoppeld zijn aan de hypotheek, maar ook los daarvan zijn afgesloten. Soms kunnen deze worden uitgekeerd, maar soms ook niet. Dit is afhankelijk van het type verzekering.

Met de door ScheidingsCentrum Randmeren ontwikkelde tool kunnen de verschillende onderdelen aan de ene of andere partner worden toebedeeld. De woning aan de ene partij wanneer diegene blijft wonen en de woning over neemt en de auto aan de andere partij. Dit leidt onderaan de streep tot een exact gelijke verdeling, of een overbedeling naar een van beiden. In dit laatste geval zal er een betaling moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat jullie beiden krijgen waar je recht op hebt.

Contact opnemen scheiden in Putten

Heb je vragen of wil je een afspraak maken om kennis te maken, neem dan contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.