Nu je de beslissing hebt genomen om te gaan scheiden moet er veel geregeld worden. Wie er in het huis blijft wonen en wanneer de kinderen bij jou zijn of bij de ander. Heb je recht op alimentatie en hoe hoog is dat dan? Hoe verdeel je de inboedel en alle andere bezittingen? Wat gebeurd er met opgebouwd pensioen? Hoe doe je dat?

Mediation

Voor het regelen van de scheiding kun je kiezen voor mediation. Door het inschakelen van een mediator ga je in gezamenlijk overleg, met hulp van de mediator je scheiding regelen. Een mediator is neutraal en deskundig. De mediator begeleid het proces en zal jullie ondersteunen met advies over de verschillende onderwerpen. Daar waar nodig zal de mediator bemiddelen met als doel dat jullie gezamenlijk, in overleg tot afspraken komen. Een groot voordeel van mediation is dat de gemaakte afspraken door jullie beide gedragen worden. Zo biedt het mediationtraject een solide basis voor de toekomst. Dit kan belangrijk zijn wanneer een goede onderlinge relatie ook na de scheiding belangrijk is. Dit kan het geval zijn wanneer er kinderen zijn, maar bijvoorbeeld ook wanneer je samen een bedrijf hebt.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer alle afspraken door jullie zijn gemaakt worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt vaak ook een convenant genoemd. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel gebruikt in het arbeidsrecht waarbij bijvoorbeeld een werkgever en werknemer een ontslag regelen. Dit document dient als basis voor een rechterlijke uitspraak.

In het geval van een scheiding zal de rechter toetsen of de door jullie gemaakte afspraken in overeenstemming zijn met de wet en regelgeving rondom scheiden. Is dit het geval dan zal de rechter de scheiding uitspreken en krijgt de vaststellingsovereenkomst een executoriale titel. Mocht een van de partijen zich later niet houden aan een gemaakte afspraak, dan kun je dit middels een gerechtsdeurwaarder afdwingen o.b.v. de vaststellingsovereenkomst met executoriale titel. Je hoeft dan niet eerst weer een gang naar de rechter te maken.

Gratis adviesgesprek scheiden in Ermelo

Het belangrijk dat jullie een goed gevoel hebben bij degene die je scheiding gaat begeleiden. Daarom is het eerste gesprek bij ScheidingsCentrum Randmeren gratis en vrijblijvend. Neem gerust contact op, ook als je eerst alleen maar iets wilt vragen.