Steeds vaker kiezen mensen voor mediation om hun scheiding te regelen. Daarvoor hebben zij verschillende redenen. Wanneer er kinderen zijn, dan moeten partners ook na een scheiding met elkaar kunnen overleggen. Door de scheiding gezamenlijk te regelen zet je een belangrijke stap in het behouden van een goede verstandhouding. Ook de kosten kunnen een reden zijn om voor mediation te kiezen. ScheidingsCentrum Randmeren werkt voor een vast tarief welke voordat de mediation begint wordt besproken. Voorwaarde voor een mediation is wel dat jullie je willen inspannen om in onderling overleg tot afspraken te komen.

Kinderen scheiden niet

Kinderen staan wat ons betreft altijd op de eerste plaats. Zij scheiden immers niet. Het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de kinderen. Ook is het belangrijk dat jullie tijdens en na de scheiding met elkaar in gesprek blijven. Jullie toekomst als stel stopt na de scheiding, het gedeelde ouderschap niet. Naast zaken als kinderalimentatie bespreken bespreken we ook de omgangsregeling, vakantieregeling en hoe in de toekomst om te gaan met bijvoorbeeld de studiekosten. Alle afspraken vatten we samen in het ouderschapsplan, een verplicht onderdeel voor het indienen van de scheiding bij de rechtbank. De kinderen hoeven zelf niet naar de rechtbank. Hier lees je hoe dit werkt.

Kosten

Tijdens de gesprekken die we gezamenlijk voeren komen alle onderwerpen aan de orde waarover jullie afspraken moeten maken. Gemiddeld zijn dit 4-5 gesprekken, maar zijn er meer gesprekken nodig, dan is dat geen probleem. ScheidingsCentrum Randmeren werkt voor een vast tarief, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent.

Kennismaken voor scheiden in Bunschoten-Spakenburg

Wil je kennismaken met de scheidingsbemiddelaar? Dat kan geheel gratis en vrijblijvend door gebruik te maken van het gratis adviesgesprek. Vul het contactformulier in of gebruik de bel me terug knop, zodat we contact met jullie kunnen opnemen.