Partneralimentatie in 2020 naar 5 jaar!

partneralimentatie in 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wet! Partneralimentatie in 2020 in een nieuw jasje. In deze blog lees je wat er gaat veranderen en hoe de wetgeving voor partneralimentatie eruit gaat zien.

Huidige wetgeving rondom partneralimentatie

Op dit moment is de maximale duur van partneralimentatie 12 jaar na de scheiding, bij een huwelijk langer dan 5 jaar, ongeacht of er minderjarige kinderen zijn. Wanneer het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en er géén minderjarig kinderen zijn, is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk in maanden. Zijn er wel minderjarige kinderen en heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd, dan geldt ook de termijn van 12 jaar.

Hoe veranderd partneralimentatie in 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderd de maximale duur van partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar! Dit geldt bij een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 10 jaar. De nieuwe regels gaan uit van het recht op partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Als je vier jaar getrouwd bent geweest, dan moet je dus uitgaan van twee jaar alimentatie. Heeft het huwelijk minder dan drie jaar geduurd, dan is er helemaal geen partneralimentatie verschuldigd. Dit heeft gevolgen voor degene die recht heeft op partneralimentatie wanneer deze tijdens het huwelijk weinig of geen inkomen had. Hij of zij zal nu sneller op zoek moeten naar werk om het verlies aan partneralimentatie te compenseren.

Voor wie geldt de nieuwe partneralimentatie?

De nieuwe regels gelden alleen voor mensen die na 1 januari 2020 een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank en dus na die datum zullen scheiden. Doe je voor die tijd een verzoek tot echtscheiding, of ben ja al gescheiden dan gelden de huidige – oude –  regels.

Uitzondering maximale duur partneralimentatie in 2020

Hiervoor gelden wel een aantal uitzonderingen.

  • Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en op het moment van scheiden 10 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd? Dan duurt de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd.
  • Wanneer je kinderen hebt die jonger zijn dan 7 jaar, kan de partneralimentatie langer duren, nl. totdat het jongste kind 12 jaar is.
  • Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar duurde en de alimentatiegerechtigde is boven de 50, dan is de wettelijke duur van de partneralimentatie 10 jaar.  

Heeft de wet ook gevolgen voor  kinderalimentatie?

Nee, het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op partneralimentatie na echtscheiding. Bij de vaststelling van alimentatie gaat kinderalimentatie altijd vóór partneralimentatie. Dus als degene die alimentatie moet betalen niet geen financiële ruimte om ook partneralimentatie te betalen, dan wordt in die gevallen alleen kinderalimentatie vastgesteld.

En hoe zit dat bij jullie scheiding?

Bij het vaststellen van alimentatie is het uitgangspunt dat je samen afspraken mag maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Dus los van de termijnen die in de wet mag je met elkaar een termijn overeenkomen, bijvoorbeeld 2 jaar. Afspreken om elkaar géén alimentatie te betalen mag ook. Je moet het daar dan wel samen over eens zijn. Kom je er samen niet uit, dan bepaald de rechter. Met de hulp van een mediator kun je dat wellicht voorkomen.

Wil je weten hoe het in jouw situatie zit?

Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jullie situatie? Wil je informatie over scheiden in het algemeen? Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij kunnen je gratis en vrijblijvend informeren!

Previous ArticleNext Article
Ik ben bemiddelaar bij Scheidingscentrum Randmeren. Graag help ik met raad en daad rondom echtscheidingen en alimentatie vraagstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *