Een scheiding zonder kinderen

Bij een scheiding zonder kinderen kan het zijn dat er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, of dat de kinderen al volwassen zijn. Zijn jullie gehuwd en had één van de partners kinderen uit een eerdere relatie? Zijn deze kinderen op het moment van de scheiding nog minderjarig, dan gelden ook de regels voor een scheiding zonder kinderen. Toen je trouwde ontstond er weliswaar een onderhoudsverplichting naar het kind of de kinderen van je partner. Bij een scheiding wordt deze onderhoudsverplichting echter weer opgeheven. In dit geval ontstaat er geen alimentatieverplichting voor de kinderen van je partner.

Inventariseren

Wanneer je besloten hebt te gaan scheiden maken we een inventarisatie van alle zaken die rondom de scheiding moeten worden behandeld. Op basis van jullie wensen kijken we gezamenlijk in hoeverre hieraan invulling gegeven kan worden. Zaken als partneralimentatie, bezittingen en schulden, maar ook de verdeling van opgebouwde ouderdomspensioenen zullen aan de orde komen.

Wanneer alle afspraken zijn gemaakt worden deze opgenomen in het echtscheidingsconvenant. ScheidingsCentrum Randmeren draagt zorg voor de gerechtelijke afwikkeling en de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Bij een scheiding zonder kinderen hoeven minder werkzaamheden te worden verricht. We berekenen we daarom een verlaagd tarief!

Neem voor meer informatie contact met ons op!