Scheiding met huwelijkse voorwaarden

Vaststellen huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden kan het regelen van de scheiding ingewikkelder zijn dan bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen. Het beoordelen van de huwelijkse voorwaarden is in dit geval één van de eerste dingen die gedaan moeten worden. Daarbij is het van belang te weten of er sprake is koude uitsluiting of van een beperkte gemeenschap. Is er een periodiek of finaal verrekenbeding is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden? Is in het geval van een periodiek verrekenbeding deze ook uitgevoerd gedurende het huwelijk? In het geval van een beperkte gemeenschap moet worden bepaald welke onderdelen toebehoren aan ieders eigen vermogen en welke onderdelen behoren tot de gemeenschappelijke boedel. Bij koude uitsluiting moet gekeken worden op welke wijze roerende en onroerende zaken gefinancierd zijn. Door wie, of van welke rekening is de auto betaald bijvoorbeeld.

Afspraken maken

Wanneer dit duidelijk is kan de volgende stap worden gezet. We kijken of en hoe invulling kan worden gegeven aan jullie wensen rondom de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Daarbij kijken we hoe zich dit verhoudt tot de uitkomst van de beoordeling van de huwelijkse voorwaarden. Het komt regelmatig voor dat de wens bestaat om te verrekenen als ware er een algehele gemeenschap van goederen. Hieraan kunnen fiscale risico’s kleven doordat sprake kan zijn van schenken.

Een scheiding met huwelijkse voorwaarden kan dus ingewikkeld zijn en daarom is het verstandig om hulp bij te zoeken. ScheidingsCentrum Randmeren heeft ruime ervaring opgedaan met huwelijkse voorwaarden en het ontrafelen daarvan. Soms wil men een second opinion om er zeker van te zijn dat de gemaakte afspraken goed zijn. Zo nodig kan ScheidingsCentrum Randmeren hierin doorverwijzen naar externe deskundigen.

Daarnaast behandelen we de andere onderwerpen die een rol spelen bij de scheiding. Denk hierbij aan onderwerpen zoals (kinder-)alimentatie, pensioenen en verzekeringen, huis en hypotheek.

Convenant

Wanneer alle afspraken zijn gemaakt worden deze opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Scheidingscentrum Randmeren draagt zorg voor de gerechtelijke afwikkeling en de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.