Scheiding met een eigen bedrijf

Wanneer één van de partners een eigen bedrijf heeft wordt het scheidingstraject ingewikkelder. Ervan uitgaand dat het bedrijf in de gemeenschap van goederen valt moet het bedrijf ook worden verdeeld. Hierbij moet er een uitspraak worden gedaan over de waarde van de onderneming, waarbij de andere partner recht heeft op de helft van deze waarde. Bij een scheiding met een eigen bedrijf gaan we gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om een verdeling van alle vermogensbestanddelen te maken. Hierbij maken we tevens de afweging of het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar komt. De continuïteit van de onderneming is belangrijk voor de medewerkers, maar ook omdat de inkomsten, wellicht voor jullie beiden, ook in de toekomst uit de onderneming moeten komen.

Waarderen van de onderneming

Voor het waarderen van een onderneming zijn er verschillende methodes. Het doel van de waardering is daarin leidend. Zo wordt er voor een waardering van de onderneming in geval van een strategische overname een andere methode toegepast dan wanneer er een aandelentransactie plaatsvindt tussen aandeelhouders. Van dit laatste is sprake bij een vermogensverdeling in het kader van een scheiding met een eigen bedrijf. Voor het maken van een waardering van de onderneming werkt ScheidingsCentrum Randmeren samen met onafhankelijke partijen die gespecialiseerd zijn in het waarderen van ondernemingen. Een belangrijk aspect daarbij zijn ook fiscaal-juridische zaken, welke op een correcte manier moeten worden ingevuld en afgehandeld. Deze kosten zijn niet opgenomen in het all-in tarief, maar kunnen desgewenst ten laste van de onderneming worden gebracht.

Scheiden met eigen ondernemingBij een traject waarbij een onderneming betrokken is wordt in bijna alle gevallen nauw samengewerkt met de accountant of het administratiekantoor van de onderneming.

Wanneer alle afspraken zijn gemaakt worden deze opgenomen in het echtscheidingsconvenant en draagt ScheidingsCentrum Randmeren zorg voor de gerechtelijke afwikkeling en de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.