Scheiding na samenwonen

Wanneer je na een periode van samenwonen besluit uit elkaar te gaan dan gelden er andere regels rondom scheiden dan bij een huwelijk. Is er een samenlevingscontract dan staan daarin afspraken over hoe jullie de zaken regelen wanneer de samenleving stopt. Heb je geen samenlevingscontract, dan zijn jullie aan elkaar (wettelijk) niets verplicht. Je maakt dan een verdeling van jullie spullen en eventueel van de gezamenlijke bankrekening(en). Wanneer je samen een huis bezit, bepaal je samen of één van beiden het huis houd of dat het wordt verkocht. Een groot verschil met een scheiding bij een huwelijk is dat er bij samenwonen geen onderhoudsverplichting is voor de ex-partner (partneralimentatie) na de scheiding.

Ouderlijk gezag minderjarige kinderen

Wanneer je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan ligt het ouderlijk gezag over jullie kinderen automatisch bij de moeder. Wil je als vader ook het ouderlijk gezag over de kinderen, dan moet je eerst de kinderen erkennen. Dit doe je op het gemeentehuis. Voor kinderen jonger dan 11 jaar heb je toestemming nodig van de moeder. Dit kan tijdens de zwangerschap, direct na de geboorte, maar ook als de kinderen al wat ouder zijn. Daarna moet je het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Je moet daarvoor een speciaal formulier invullen en een aantal documenten overleggen, zoals een originele geboorteakte van je kinderen, met daarop de aantekening van de erkenning. Daarnaast een kopie van je legitimatie en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Als aan al deze voorwaarden is voldaan maakt de griffier van de rechtbank een aantekening in het gezagsregister.

Kinderalimentatie na samenwonen

Wanneer er uit de relatie nog minderjarige kinderen zijn geboren is er wel sprake van een onderhoudsverplichting voor de kinderen in de vorm van kinderalimentatie. Samen gaan we na hoe dit geregeld moet worden en welke afspraken er omtrent de kinderen gemaakt moeten worden. Belangrijk is ook om vast te stellen hoe jullie het ouderlijk gezag hebben geregeld. Hierin en in het effect dat de scheiding op de kinderen heeft verschilt samenwonen niet van gehuwden. Ook in jullie geval gaan papa en mama in een eigen huis wonen. De verjaardagen worden twee keer gevierd en gaan de kinderen misschien wel twee keer op vakantie.

Ouderschapsplan na samenwonen

De afspraken worden ook voor jullie vastgelegd in het ouderschapsplan. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de kinderen bij ieder van jullie verblijven en hoe je de vakanties verdeeld. ook de hoogte van de kinderalimentatie staat hierin beschreven. Het is aan te raden dit ouderschapsplan te laten bekrachtigen door een notaris.

Belangrijke punten bij een scheiding na samenwonen:

  • Samenlevingscontract
  • Geen partneralimentatie
  • Kinderen erkend door vader?
  • Heeft vader ouderlijk gezag?
  • Kinderalimentatie
  • Koopwoning, verdelen of verkopen
  • Verzekeringen
  • Partnervermelding pensioenfondsen