Een scheiding met kinderen

Bij een scheiding met kinderen is het voor ouders verstandig om de scheiding in goede harmonie te regelen. Jullie gezamenlijke toekomst als partners stopt na de scheiding, maar het gezamenlijke ouderschap niet. Tijdens de gesprekken proberen we zoveel mogelijk  jullie wensen en de wensen van de kinderen in te vullen. Dit kan tot op zekere hoogte. Iedereen begrijpt dat wanneer een kind bij vader wil wonen en wanneer vader werkt op een boorplatform op de Noordzee, dit een wens is die moeilijk kan worden ingewilligd. Ook zullen we bespreken wat de mogelijke gevolgen van de scheiding zijn voor de kinderen en (bespreken we) of de kinderen extra begeleiding nodig hebben voor het verwerken van de scheiding.

Ouderschapsplan

ScheidingsCentrum Randmeren begeleid jullie bij het maken van afspraken over de kinderen. Dit doen we tijdens de gesprekken, maar ook zullen jullie het er samen over hebben. Een uitgebreide checklist met daarin alle mogelijke afspraken die je kunt maken over de kinderen kan jullie daarbij helpen. Alle afspraken over de kinderen worden uitgewerkt in het ouderschapsplan, sinds 2009 een verplicht onderdeel bij een scheiding met kinderen. Op de pagina kinderen lees je hierover meer.

De wensen en dus ook de mogelijkheden die er zijn vormen het vertrekpunt voor het regelen van de scheiding. In de gesprekken die gezamenlijk gevoerd worden, komen de daaruit voortvloeiende vragen aan de orde.  Hoe wordt de woonsituatie? Hoe wordt de omgangsregeling met beide ouders? Maken jullie specifieke afspraken over jullie woonplaats?  Welke kinderalimentatie hoort daarbij? Wat is er verzekerd en wat zou er verzekerd moeten zijn? Zo komen we stap voor stap tot afspraken waar jullie beide achter kunnen staan en zorgen we er samen voor dat jullie na de scheiding klaar zijn voor een nieuwe start!

Ontzorgen

De afspraken die worden gemaakt over alle andere zaken worden in het echtscheidingsconvenant opgenomen, welke samen met het ouderschapsplan is dit de basis waarop de echtscheiding met kinderen wordt uitgesproken. ScheidingsCentrum Randmeren draagt zorg voor de gerechtelijke afwikkeling en de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.