Kinderen kunnen heel verschillend reageren op het nieuws van de echtscheiding. Dit is o.a. afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Hoe ze ook reageren, wees begripvol en probeer rustig te blijven.

Kinderen en scheiden

Een aantal tips bij het brengen van het slechte nieuws:

  • Breng het nieuws van de scheiding samen.
  • Leg de kinderen uit dat zij nooit schuld hebben aan jullie besluit.
  • Het is belangrijk dat wordt uitgelegd dat de liefde tussen jullie is veranderd, maar dat de liefde voor je kinderen nooit zal veranderen.
  • Praat met respect over elkaar. Een reden voor de scheiding is voor kinderen niet van belang.
  • Wanneer er al dingen duidelijk zijn over de toekomst kun je die vertellen. Voor al het andere kun je aangeven dat jullie daar samen over nadenken. Geef ook aan dat de mening van de kinderen belangrijk is en dat jullie proberen daar rekening mee te houden in het ouderschapsplan.

Ook is het belangrijk dat je de leerkrachten op de hoogte stelt van jullie besluit. Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Leerkrachten kunnen zien in welke mate en op welke manier het nieuws van de scheiding het gedrag en de concentratie beïnvloed. Ook kun je denken aan het informeren van andere partijen waar de kinderen veel tijd doorbrengen zoals BSO of sportvereniging. Mochten jullie signalen krijgen (door eigen observatie of door die van anderen) dat het gedrag van je kind veranderd, dan is het goed om te overwegen of het noodzakelijk is om externe hulp in te schakelen. Hierin heb je vele keuzemogelijkheden. Zelf hebben we goede ervaringen met een KIES coach. Dit is een landelijk opererende organisatie, zodat er altijd één of meerdere coaches bij jullie in de buurt te vinden zijn. Meer informatie vindt je op www.kiesvoorhetkind.nl ook voor een KIES coach bij jou in de buurt.

Ouderschapsplan

Sinds 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin alle afspraken rondom de kinderen zin beschreven. Onderdeel daarvan is de omgangsregeling, kiezen jullie voor een omgangsregeling of co-ouderschap? Hoe ga je om met verjaardagen, maar ook de verdeling van vakanties, etc. In een ouderschapsplan is niets “normaal”, omdat iedereen uniek is. Het opstellen van een ouderschapsplan is daarom altijd maatwerk. ScheidingsCentrum Randmeren heeft een checklist beschikbaar zodat jullie kunnen bepalen over welke onderwerpen je afspraken wilt maken, zonder iets te vergeten.

Naar de rechtbank?

Voor kinderen onder de leeftijd van 12 jaar beslissen de ouders hoe het ouderschapsplan wordt opgesteld. Wanneer je kind tussen 12 en 18 jaar oud is krijgt hij of zij van de rechter een brief, waarin je kind wordt uitgenodigd voor een gesprek op de rechtbank. Je kind mag echter in plaats daarvan ook een brief schrijven, waarin het aangeeft hoe het over de afspraken tussen de ouders denkt. In het filmpje hieronder wordt alles duidelijk uitgelegd.