Gehuwd én gescheiden in 2018

Nieuwe wet vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari van dit jaar trouwen verliefde stelletjes niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Hierover schreef ik al eerder in mijn columns. Nee, vanaf die datum trouwt men in beperkte gemeenschap van goederen, al dan niet aangevuld met huwelijkse voorwaarden, vastgelegd bij de notaris.

De beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alles wat je voor de huwelijksdatum al had van jou blijft. Of dit nu bezittingen zijn of schulden, wat van jou is blijft van jou. Ook erfenissen en schenkingen die gedurende het huwelijk worden ontvangen, blijven nu bij degene die het erft of geschonken krijgt. Mochten de echtelieden op een later tijdstip besluiten weer uit elkaar te gaan, dan is eenvoudig vast te stellen wat van de één is en wat van de ander… als je tenminste een lijst van aanbrengsten hebt opgesteld waaruit dat blijkt.

In 2018 gehuwd nu gescheiden

Inmiddels heb ik het eerste stel dat is gehuwd én gescheiden in 2018 geholpen met hun echtscheiding. Tijdens de inventarisatie kwam uiteraard de vraag aan bod wat van de bezittingen en schulden al voor het sluiten van het huwelijk aanwezig was. “Een lijst? Nee die hebben we niet gemaakt..”. Er was ook niet gewezen op het maken van een dergelijke lijst bij het gesprek met de trouwambtenaar voorafgaand aan het voltrekken van het huwelijk.  Dit zouden trouwambtenaren wel moeten doen.

Lijst van aanbrengsten

Overigens is wettelijk niet vastgelegd dat een dergelijke lijst bij notariële akte moet worden vastgelegd. Maar doet men dit wel, dan heeft het zeker een meerwaarde. Erfenissen en schenkingen die gedurende het huwelijk worden verkregen zijn vrijwel altijd goed gedocumenteerd. hierdoor is het aantonen aan wie dit toebehoort ook later nog te traceren. Is het niet meer aan te tonen, dan wordt ervan uitgegaan dat het in de beperkte gemeenschap valt. En dat betekend; delen!

In het geval van mijn cliënten was door de korte duur van het huwelijk voor beide echtelieden nog eenvoudig terug te halen hoe het zat met bezittingen en schulden. Samen hebben we een lijst opgesteld voorzien van het nodige bewijsmateriaal. Nadat alle zaken op papier zijn gezet is de scheiding aangevraagd en zijn ze gehuwd én gescheiden in 2018.  

Previous ArticleNext Article
Ik ben bemiddelaar bij Scheidingscentrum Randmeren. Graag help ik met raad en daad rondom echtscheidingen en alimentatie vraagstukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *