Wanneer je kinderen hebt en je gaat scheiden, moet je met je aanstaande ex-partner afspraken maken over de kinderen. Je moet afspraken maken over de omgangsregeling, over de verdeling van de kosten van de kinderen, sporten en ga zo maar door. Welke omgangsregeling past bij jullie en jullie kinderen? Co-ouderschap of een omgangsregeling? Hier een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen co-ouderschap vs omgangsregeling.

Omgang met de kinderenco-ouderschap vs omgangsregeling

Het grootste verschil tussen co-ouderschap vs omgangsregeling zit in de verdeling van de omgang met de kinderen. Bij co-ouderschap wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de dagen dat de kinderen bij de ene of bij de andere ouder zijn. Ook wanneer de verdeling niet helemaal 50/50 is (bijvoorbeeld 60/40) wordt er nog gesproken over co-ouderschap. Bij deze omgangsregeling worden de zorgtaken dus gelijkelijk tussen de ouders verdeeld. In tegenstelling tot een omgangsregeling, waarbij de zorg voor de kinderen voor het grootste deel bij één van beide ouders ligt.

Overwegingen die je kunt hebben voor de keus kunnen liggen op het vlak van werk, kun je 50% van de tijd de zorg van de kinderen op je nemen? Maar ook bij de kinderen zelf, zijn de kinderen gebaat bij meer rust en regelmaat, dan is om de paar dagen wisselen van huis misschien minder goed. Daarbij speelt ook de leeftijd van de kinderen een rol. Kinderen onder de 10 zijn gebaat bij wekelijks contact met beide ouders om een goede band op te kunnen bouwen. Dan is co-ouderschap dus juist een goede keuze.

Financieel

Bij een scheiding ben je als ouders verplicht de kosten voor de verzorging en opvoeding van je kinderen te betalen. het verschil tussen co-ouderschap vs omgangsregeling is dat bij een omgangsregeling in bijna alle gevallen sprake is van kinderalimentatie. Deze wordt door de ene ouder (alimentatieplichtige) betaald aan de andere ouder. De ontvangende ouder (alimentatiegerechtigde) moet van dit bedrag alle kosten van de kinderen voldoen. Er wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij één van beide ouders verblijft. Met de tijd die de kinderen bij de andere ouder verblijven wordt overigens in de berekening van de kinderalimentatie ook rekening gehouden.

Bij co-ouderschap worden de kosten van de kinderen in bijna alle gevallen gedeeld. Je spreekt wel af welke kosten er worden verdeeld. De kosten binnen de huishouding, zoals eten en drinken, persoonlijke verzorging zijn door de gelijke verdeling in tijd al verdeeld. De kosten voor vakanties of uitstapjes zul je niet delen, want ieder bepaald zelf hoe goedkoop of hoe duur de vakanties worden. Kosten voor bijvoorbeeld sport en kleding of muziekles, het schoolreisje of een nieuwe fiets worden wel gedeeld.  Je gaat samen deze kosten van de kinderen bepalen en zo kom je tot een maandbedrag.

Om de kosten die worden gedeeld te betalen wordt vaak een gezamenlijke kinderrekening geopend. Op deze rekening wordt door beide ouders iedere maand een geldbedrag gestort. Wanneer dit bedrag voor beide ouders gelijk is, maar de ene ouder meer verdiend kan dit niet goed voelen. Je kunt de te storten bedragen dan naar rato verdelen.

Kinderbijslag en Kindgebonden Budget

Bij Kinderbijslag en Kindgebonden budget zijn de verschillen tussen co-ouderschap vs omgangsregeling ook duidelijk aanwezig. Bij een omgangsregeling liggen alle toeslagen bij de meest verzorgende ouder.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is van mening dat bij een co-ouderschap het kind bij beide huishoudens. Iedere ouder heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaald de kinderbijslag echter het liefst uit aan één van beide ouders. Jullie dragen dan zelf zorg voor de verdeling daarvan. Ouders laten de kinderbijslag ook wel storten op de kinderrekening.

Het kindgebonden budget wordt door de belastingdienst uitbetaald. Wanneer jullie twee of meer kinderen hebben kan het kindgebonden budget worden verdeeld over beide ouders. Er moet dan een co-ouderschap zijn afgesproken.

de inkomens afhankelijke combinatiekorting krijg je wanneer je kinderen hebt en werkt. De heffingskorting wordt uitbetaald aan het huishouden waar het kind meer dan 6 maanden staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je allebei een baan hebt kun je bij co-ouderschap beide de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.

Voor de huurtoeslag mag je alleen het kind opgeven wanneer het op jouw adres is ingeschreven. De andere ouder mag het kind wel opgeven in het huishouden bij het doen van de aanvraag voor de huurtoeslag. De belastingdienst zal in dit geval vragen om een verklaring van co-ouderschap. Deze verklaring moet door jullie beiden zijn ondertekend.

Tips:

  • Wanneer jullie twee of meer kinderen hebben, dan kun je de kinderen op papier over beide huishoudens verdelen. Zo maak je beide kans op bepaalde regelingen.
  • Wanneer jullie één kind hebben, schrijf het kind dan in op het adres van de minst verdiende ouder. Je hebt dan meer kans op bepaalde regelingen of een hoger bedrag uit die regeling. Samen bepalen jullie dan de verdeling van de bedragen.