Wanneer je getrouwd bent ontstaat er volgens de wet een onderhoudsverplichting voor je partner. Zolang je samen bent en één van de partners heeft een baan of is hoofdkostwinner, dan is het eigenlijk geen vraag dat je uit het gezamenlijke inkomen de kosten van de huishouding betaald.

Na de scheiding veranderd deze onderhoudsverplichting (alimentatieverplichting) in een voortgezette onderhoudsverplichting met een einddatum. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. Als eerste wordt getoetst wat behoefte is aan alimentatie en vervolgens of bij één van beiden draagkracht is voor het betalen van alimentatie. Kinderalimentatie gaat daarbij altijd voor partneralimentatie. Voor het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt gewerkt volgens de “Tremanormen”, welke ieder half jaar geactualiseerd worden. Het rekenprogramma waarmee wij werken wordt ook ieder half jaar ge-update, zodat je verzekerd bent van een berekening op basis van de actuele normen!

Kinderalimentatie

Voor het bepalen van de kinderalimentatie wordt als uitgangspunt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen ten tijde van het huwelijk of de samenleving. Hieruit wordt de behoefte van de kinderen afgeleid. Uitgangspunt voor de kinderalimentatie is dat er wordt getracht om de levensstandaard waaraan de kinderen gewend zijn te handhaven na de scheiding. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd haalbaar. Immers, met hetzelfde inkomen moeten na de scheiding twee huishoudens worden gevoerd.

Nadat vast staat wat de behoefte van de kinderen is, wordt gekeken hoeveel elke ouder daarin moet bijdragen op basis van zijn of haar inkomen en op basis van de omgangsregeling of het co-ouderschap dat jullie hebben afgesproken.

Nadat de berekeningen zijn gemaakt zal hierover een gesprek plaatsvinden waarin de opzet van de berekening en de uitkomsten daarvan aan jullie wordt uitgelegd.

Partneralimentatie

Voor ex partners waarbij uit het huwelijk geen minderjarige kinderen zijn geboren en het huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar is er een alimentatieverplichting voor eenzelfde periode als de duur van het huwelijk. De alimentatieplicht kan langer duren in het geval er zwaarwegende argumenten zijn, of indien de ex partner in de bijstand terecht komt. In het laatste geval is er een zogenaamd verhaalsrecht.

Voor ex partners met minderjarige kinderen of ex partners zonder minderjarige kinderen waarbij het huwelijk langer duurde dan vijf jaar geldt een alimentatieverplichting voor een periode van 5 jaar na het ingaan van de regeling waar het partneralimentatie betreft.

Regelmatig komt het voor dat ex partners om uiteenlopende redenen willen afwijken van de normen. Alhoewel dit begrijpelijk is, moet wel getoetst worden wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor degene die recht heeft op partneralimentatie, voor degene die de plicht heeft het te betalen, maar zeker ook fiscaal gezien. De scheidingsbemiddelaar  speelt hierin een belangrijke rol.

Samengesteld gezin

Wanneer je een samengesteld gezin vormt en uit dit huwelijk zijn nog minderjarige kinderen geboren, naast de kinderen uit eerdere relaties, dan wordt het berekenen van alimentatie vrij ingewikkeld. Nu moet er met nog meer factoren rekening worden gehouden. Belangrijk in dit soort gevallen is om te zoeken naar een toekomst situatie die voor alle betrokkenen werkbaar is. We gaan hierover graag met jullie in gesprek.

Herberekenen van alimentatie

Alimentatie berekenen

In de periode na de scheiding kunnen er bij beiden veranderingen in de persoonlijke situatie optreden. Verlies van werk kan leiden tot een verminderede draagkracht, waardoor je misschien niet meer die bedragen kunt betalen die je in eerste instantie was overeengekomen. Het kan ook zijn dat je promotie maakt of een nieuwe partner treft waarmee je gaat samenwonen of trouwen.

Al deze veranderingen kunnen aanleiding zijn om de hoogte van de alimentatie te herzien. Ook in deze gevallen is ScheidingsCentrum Randmeren jullie graag van diens.

Second opinion alimentatie

Misschien twijfel je over de juistheid van een berekening die door iemand anders is gemaakt, of vraag je je af of er wel voldoende naar alle mogelijkheden is gekeken, dan kun je bij ScheidingsCentrum Randmeren een second opinion aanvragen.